Poveşti din ClujCercetarea de excelenţă, obiectiv strategic al Universităţii Babeş-Bolyai

Cercetarea de excelenţă, obiectiv strategic al Universităţii Babeş-Bolyai

Recunoscută ca fiind una dintre cele mai active şi inovative dintre universităţile din spaţiul românesc, Universitatea Babeş-Bolyai a făcut din cercetare şi sprijinirea acesteia un obiectiv strategic al ultimilor ani. Iar rezultatele nu au întârziat să apară.

În ultimii patru ani activitatea de cercetare și demersurile de evaluare a acesteia au fost orientate spre produse congruente cu indicatorii de performanță definiți prin standarde internaționale şi au fost înnoite reglementările interne ale Universității, acestea situându-se la cele mai înalte standarde în mediul universitar românesc.

Au fost formulate propuneri de premiere sau sancționare ca urmare a analizei producției științifice anuale, iar în anii 2013 și 2016 a fost derulat un program special de susținere a tinerilor cercetători prin acordarea, din fondurile proprii ale UBB, a 60 granturi a câte 20.000 lei pentru performanțe deosebite în cercetarea științifică.

În acelaşi timp, au fost alocaţi 100.000 lei prin intermediul a 18 granturi pentru susținerea cercetării științifice de excepție, 15 granturi în domeniul Matematică și 3 pentru autorii de publicații în revistele Science și Nature, fiind, de asemenea, susținute salarial, din regia de cercetare, posturi ale tinerilor cercetători performanți.

Ca o consecință a susținerii crescute a activității de excelență, în perioada 2012-2015 a crescut numărul proiectelor internaționale de cercetare ale UBB (30 în 2012, 47 în 2013, 63 în 2014), așa cum s-a întâmplat și cu sumele aferente (peste 480.000 EUR în 2012, peste 710.000 EUR în 2013 și peste 1.370.000 în 2014), ca rezultat al competențelor personalului didactic/de cercetare și al susținerii UBB (în 2015, UBB a fost prima universitate din România în care s-a câștigat un proiect finanțat de European Research Council).

Cercetătorii UBB au fost validați la nivel internațional, prin prestigioase premii din domenii variate ale cercetării, precum chimie (proiectul sângelui artificial), fizică (premiul R&D 100 Awards, adevărat Oscar al inventicii), biologie, matematică, psihologie, în timp ce numărul de publicații realizate de către editurile Universității și cel al lucrărilor indexate internațional au crescut şi ele.

 

Mai Multe

More article