EvenimenteŞcoală de lideri pentru profesori şi directori din Cluj

Şcoală de lideri pentru profesori şi directori din Cluj

120 de profesori și directori de școli din județul Cluj vor învăța cum să devină lideri în proiectul “Schimbarea în educație începe cu fiecare”.

Proiectul “Schimbarea în educație începe cu fiecare”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost lansat de Fundația Transylvania College împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive.

Obiectivul proiectului “Schimbarea în educație începe cu fiecare”​ este dezvoltarea capacității manageriale a celor 16 membri ai echipelor manageriale și dezvoltarea competențelor generale și specifice pentru cele 104 cadre didactice și personal de sprijin din patru școli din județul Cluj. Este vorba despre: Școala Gimnazială Specială din Huedin; Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz „Kozmutza Flora”, Cluj-Napoca; Colegiul Tehnic „Angel Saligny”, Cluj Napoca și Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Rațiu”, Turda.

Peste 1000 de elevi vor beneficia, direct, pe termen lung, de creșterea calității serviciilor educaționale oferite în școlile țintă și de reducere a riscurilor de părăsire timpurie a școlii, având șanse mai bune de a se integra pe piața muncii după absolvire.

„Vrem să schimbăm paradigme în învățământ, iar prin dezvoltarea celor șapte competențe prin programul Leader in Me, copiii vor fi mai motivați să învețe, vor avea mai multă încredere în sine, ceea ce va duce, implicit, la îmbunătățirea rezultatelor academice. Pe termen lung, creșterea calității serviciilor educaționale va înseamna reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar și șanse mai mari de a se integra pe piața muncii”, a declarat Ruxandra Mercea, directorul Transylvania College.

Prin programul The Leader in Me, aplicat de trei ani la Transylvania College, toți elevii devin parte activă în planul de dezvoltare a școlii. E​levii pot avea roluri de lider​, î​ncepând de la grădiniță, unde pot fi „copilul săptămânii”, continuând cu ciclul primar, unde pot fi ambasadori ai școlii și terminând cu liceul, unde pot să ajungă în Consiliul Elevilor și să reprezinte elevii în întâlnirile cu conducerea școlii.

“Un asemenea program va ajuta școlile să se conecteze mai bine cu elevii, cu familiile lor și cu comunitatea. Prin dezvoltarea Leader in Me, există premise pentru dezvoltarea așa-numitelor soft skills, adică abilități sociale, care constituie baza educației moderne, a educației secolului XXI”, a declarat inspectorul Luisa Filip, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Proiectul are la bază nevoia identificată la nivelul fiecărei școli țintă ca echipele manageriale să își îmbunătățească capacitatea de a gestiona instituțiile de învățământ și de a răspunde nevoilor elevilor și familiilor acestora în domeniul educației. De asemenea, răspunde nevoilor lor de a dezvolta o cultură organizațională bazată pe principiile incluziunii școlare, egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile, de care să fie atașați atât personalul școlar, cât și elevii și părinții acestora.

După identificarea nevoilor fiecărei școli din program, profesorii și elevii vor participa la sesiuni de pregătire, vor primi manuale și ghiduri. Proiectul promovează o cultură de leadership personal, în care elevii sunt implicați activ și au inițiative în ceea ce privește modul de învățare. Profesorii vor deveni, la rândul lor, formatori în acest proiect.

Proiectul a fost inițiat de Fundația Transylvania College în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și se derulează în perioada 9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020. Valoarea totală a proiectului este de 1,994,041.70 lei, din care 1,694,935.45 lei co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Toate obiectivele proiectului sunt în concordanță cu obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive.

Despre Transylvania College

Programele implementate în Transylvania College sunt folosite ca sursă de inspirație la nivel național de către sistemul public de învățământ (de exemplu: Săptămâna Altfel, Global Money Week, programul Leader in Me), și provoacă schimbarea de paradigme în domeniul educației.

Transylvania College este o școală internațională, non-profit, centrată pe elev, care oferă un parcurs educațional complet de la creșă până la liceu. Este singura școală internațională din Cluj-Napoca și din regiune acreditată de Ministerul Educației căreia i s-a conferit, de către Departamentul pentru Educație din Marea Britanie, statutul oficial de Școală Britanică Internațională (BSO-British School Overseas), în urma unei inspecții riguroase și complexe.

Transylvania College este membru acreditat în Consiliul Școlilor Britanice Internaționale COBIS și membru al asociației școlilor de elită din lume Round Square. Transylvania College se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta a României, Custodele Coroanei.

Mai Multe

More article