ISTORIA POLITEȚII

Politețea oferă atuuri. Ea reflectă un mod de viață, de gândire, chiar dacă în timpurile pe care le trăim politețea nu e la mare modă. Calitatea de a fi manierat duce cu gândul la respect: de sine, dar și față de ceilalți. Înainte să ne folosim de acele unelte care dau noblețe sufletului, e bine să ne informăm. Așadar, să vedem de unde au plecat și de ce nu, unde au ajuns în timp, bunele maniere.

Se consideră că prima carte despre bune maniere a fost scrisă în jurul anului 2400 I.H. de către edilul Egiptului Ptah-hotep. Codul bunelor maniere de azi își are rădăcinile în perioada Antichității, odată cu apariția teatrului, agorei și a forumului. Mișcările corpului erau cele care contau în mod special, fiindcă ele exprimau noblețea și perfecțiunea spiritului.

Evul Mediu vine cu ceva schimbat în simbolistica gesturilor; se considera că ele reprezintă interiorul omului, sufletul, totodată ele trădau virtuțile, slăbiciunile și viciile. Omniprezența Divinității, din perspectiva creștină, impune într-un fel respectarea regulilor de bune maniere indiferent dacă individul se găsește în spațiul public sau privat deoarece Dumnezeu îl supraveghează. Confucius, nu putea tolera sugestia conform căreia virtutea în sine ajunge fără politețe, el le considera inseparabile și spunea că virtutea nu reprezintă nimic dacă nu se naște din curtoazie, adică din inimă.

Curțile regale franceze din secolele XVII-XVIII și-au pus amprenta asupra codului de bune maniere pe care îl găsim și azi. Mai exact cuvântul de « bază » în această poveste este ETICHETA. Grădinarul-șef al regelui Ludovic al XIV-lea, îngrijorat fiind pentru soarta peluzelor proaspăt însămânțate, a așezat diferite inscripții prin care cerea să nu îi fie călcate peluzele. Chiar și așa, nu toată lumea respecta aceste «etichete» așa că a obținut un decret din partea Majestății, decret prin care se cerea respectarea etichetelor.

De aici încolo cuvântul etichetă s-a bucurat de o altfel de importanță, desemnând un mod de comportare după anumite reguli. Una dintre cele mai renumite cărți ce descrie bunele maniere, a fost scrisă în anul 1922 de către Emily Post. Surprinzător sau nu, cartea se numește Eticheta-în Societate, în Afaceri, în Politica și Acasă. Emily s-a născut în 27 octombrie 1872 și este fondatoarea Institutului Emily Post, institut ce oferea sfaturi și forma experți în domeniul bunelor maniere. Azi, institutul este condus de Elisabeth Post și Peggie Post, rude cu autoarea.

Anca Șerban
Consultant în bune maniere MANIERART

Mai Multe

More article