Poveşti din ClujCercetătorii UBB pe primul loc în ţară

Cercetătorii UBB pe primul loc în ţară

Recunoscută ca fiind una dintre cele mai active şi inovative dintre universităţile din spaţiul românesc, Universitatea Babeş-Bolyai a făcut din cercetare şi sprijinirea acesteia un obiectiv strategic al ultimilor ani.

În ultimii patru ani, activitatea de cercetare și demersurile de evaluare a acesteia au fost orientate spre produse congruente cu indicatorii de performanță definiți prin standarde internaționale; au fost înnoite reglementările interne ale Universității, acestea situându-se la cele mai înalte standarde în mediul universitar românesc; au fost formulate propuneri de premiere sau sancționare ca urmare a analizei producției științifice anuale, iar în anii 2013 și 2016 a fost derulat un program special de susținere a tinerilor cercetători prin acordarea, din fondurile proprii ale UBB, a 60 granturi a câte 20.000 lei pentru performanțe deosebite în cercetarea științifică.

În acelaşi timp, au fost alocaţi 100.000 lei prin intermediul a 18 granturi pentru susținerea cercetării științifice de excepție.

Ca o consecință a susținerii crescute a activității de excelență, în perioada 2012-2015 a crescut numărul proiectelor internaționale de cercetare ale UBB, așa cum s-a întâmplat și cu sumele aferente.

Cercetătorii UBB au fost validați la nivel internațional, prin prestigioase premii din domenii variate ale cercetării, precum chimie (proiectul sângelui artificial), fizică (premiul R&D 100 Awards, adevărat Oscar al inventicii), biologie, matematică, psihologie, în timp ce numărul de publicații realizate de către editurile Universității și cel al lucrărilor indexate internațional au crescut şi ele.

În anul 2015, cercetătorii de la Universitatea Babeş-Bolyai au reuşit să se claseze pe primul loc din ţară ca număr de proiecte câştigate (59), aproape dublu faţă de următorii clasaţi, în cadrul competiţiei de proiecte naţionale de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente.

Totodată, afirmarea internaţională a tinerilor cercetători din UBB a fost confirmată şi de câştigarea unor proiecte importante finanţate de Comisia Europeană sau UNESCO, precum şi de premiile obţinute de cercetătorii Universităţii Babeş-Bolyai la concursurile internaţionale majore.

Mai Multe

More article