Poveşti din ClujPoveşti pentru cei mariCătre INOVAȚIE, prin redresare și reziliență

Către INOVAȚIE, prin redresare și reziliență

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

REZILIENȚĂcapacitatea cuiva de a reveni la normalitate după suferirea unui șoc (emoțional, economic, etc.) ‒ conform dexonline.ro

Orice societate are perioada ei de glorie, zbucim sau stagnare.

Contextele sociale, economice, pacea, precum și sentimentul general de bunăstare sunt sensibil influențate de ritmul și stabilitatea altor elemente ce se desfășoară la nivel național și internațional.

Succesul unei națiuni poate fi obținut prin consolidarea spiritului de coeziune și deschidere către abordări inovative, venite din surse diverse și care se mulează pe mai multe componente ce necesită atenție și acțiune.

După o serie de provocări create de evenimentele din ultimii ani la nivel financiar, mental și psihologic, România simte spiritul de unitate prin sprijinul venit din partea Uniunii Europene, ce a aprobat PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), în Consiliul din 28 octombrie 2021.

Acronimul PNRR înglobează și vizează o serie de domenii ce vor suferi schimbări vizibile, aducând inovație și creștere economică, atât de necesare bunei funcționări a unei societăți moderne. Suma de 29,2 miliarde de euro va face ca inovația României să aibă loc.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), este entitatea ce a coordonat la nivel național programul PNRR, creionând procesul de elaborare și negociere al acestuia cu Comisia Europeană

Problemele unui stat îl decentrează și îi slăbesc potențialul, așa că observarea necesităților și țintirea spre rezolvarea și implementarea strategiilor de recuperare și stabilizare, îi vor reafirma capacitatea de a genera valoare și prosperitate.

Pentru că orice realizare și reformă are nevoie de o fundație solidă, PNRR are ca temelie 6 elemente suport pe care vor clădi aspectele inovative ale țării. Acestea sunt:

  1. tranziția spre o economie verde
  2. transformarea digitală
  3. creșterea economică inteligentă, sustenabilă și inclusivă
  4. coeziunea socială și teritorială
  5. sănătate și reziliență instituțională
  6. copii, tineri, educație și competențe

Vizând aceste sectoare până în anul 2026, România va renaște asemenea păsării Phoneix, din propria-i cenușă, devenind mai puternică și dezvoltată pe planuri multiple.

ȘCOALA ecosistemul EDUCAȚIONAL pentru VALORIFICAREA POTENȚIALULUI și CREȘTEREA ECONOMICĂ

Școala, mediul dominant de formare și dezvoltare al unui individ, rămâne un mecanism influențabil de multiplele contexte, factorii și determinarea genetică de care acesta are sau nu parte.

Întrucât actualii elevi ai școlilor sunt viitorii cetățeni ai platformei sociale și profesionale, educația și succesul unei societăți sunt interdependente, afectând prin schimbare și intervenție, atât coeziunea socială, creșterea economică, cât și istoria unui popor întreg.

Investiția în sistemul de învățământ va reflecta pe termen lung capacitatea unui popor de a aprecia resursele, mediul în care se află, posibilitățile de dezvoltare și expansiune, autogestionarea propriei persoane din punct de vedere emoțional, financiar și intelectual, în condiții așteptate sau total imprevizibile, făcând din actualii elevi cetățeni empatici, vizionari, stabili emoțional, ce vor putea gestiona cunoștințele declarative cu cele procedurale, nu doar înspre buna lor funcționare și trai, ci și înspre unitatea și armonia colectivă, amintindu-și astfel că binele unuia nu poate fi obținut pe termen lung decât prin interesul și dedicarea către binele colectiv, aspect ce poate fi remarcat și la misiunea Uniunii Europene.

Așadar, PNRAS (Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar), va diminua scăderea performanței școlare ce are loc adesea datorită unei lipse de viziune globale, de ansamblu, asupra micilor decizii ale fiecărui părinte și elev în parte. Abandonul școlar este generat de factori multipli, iar acest program se extinde pe mai multe domenii, tocmai pentru a asigura nu doar învățarea și recuperarea unor informații, ci și creșterea și dezvoltarea plenară a elevului ca ființă socială, care, după terminarea școlii, va fi expus unor situații de viață ce necesită atât deținerea unor cunoștințe, cât și un nivel de inteligență emoțională ridicat.

Beneficiarii acestui program vor fi școli din toate județele, inclusiv Cluj.

Prin el, se urmărește diminuarea riscului de abandon școlar, în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la program în perioada 2021-2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic. Pe lângă asta, se dorește îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial.
Un alt obiectiv major și un rezultat așteptat este creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.

Una dintre beneficiarii acestui program este și Școala Profesională Răscruci, din județ. Acest program are o perioadă de implementare de 3 ani

Prin abordarea complementară a mai multor domenii, România va fi dovada că sprijinul și implicarea Uniunii Europene este un real contribuitor la ieșirea din situații de criză, relansarea economică, precum și creșterea capacității de reziliență.

            Pentru mai multe informații și detalii, accesați https://mfe.gov.ro/pnrr/.

Până data viitoare, pășiți cu încredere și curaj pe drumul rezilienței, se va dovedi că fiecare pas contează.

Gyorgydeak Patricia

Ultimele postari ale lui Patricia Gyorgydeak (vezi toate)

Mai Multe

More article